Господарська діяльність

Господарська діяльність — будь-яка діяльність, в тому числі підприємницька, пов'язана з виробництвом та обміном та переробкою матеріальних і нематеріальних благ, що виступають у формі товару.
Під господарською діяльністю в Господарському кодексі України розуміється діяльність суб’єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність. (ст. 3 ГК України)

Сімейні спори

Перелік послуг

  • Розірвання шлюбу;
  • Визнання шлюбу недійсним;
  • Поділ майна подружжя;
  • Стягнення аліментів;
  • Спори щодо дітей;
  • Встановлення батьківства;
  • Визначення місця проживання дитини;